Over Staterus

Staterus

Na een mooie management carrière, heb ik de stap genomen om een eigen coachpraktijk te beginnen. Ik richt me hoofdzakelijk op het coachen en begeleiden van: omgaan met stress en burn-out, Life Style, competentie ontwikkeling en loopbaan ontwikkeling.

Coachen is mijn passie. Als manager stimuleerde ik
medewerkers om zich te ontwikkelen. Niet alleen
in het werk maar ook op het persoonlijke vlak.
Ik vind het fijn om kennis over te dragen en om
mezelf te laten zien. Het geeft me voldoening als
iemand beter gaat presteren, blijer en gelukkiger wordt.
Ik wil graag een steentje bijdragen.
Een helpende, sturende hand bieden.

Naast de specifieke opleidingen voor Coach heb ik de
volgende opleidingen genoten: Stress management,
HBO Marketing en Sales, Lean Six Sigma (in
samenwerking met UvA), Financieel Management,
Algemeen Management.

In mijn management periode heb ik naast Coachen
en Talentbegeleiding ruime ervaring opgedaan met:
verandertrajecten, reorganisaties, re-integratie trajecten,
Sales & Marketing en projectmanagement.

Tarieven

De start van de coaching is het intake gesprek. Voordat we starten
stellen we de voorwaarden, tarieven en condities vast.

De kosten van een individueel coach traject zijn afhankelijk
van een aantal factoren, ik informeer je hier graag over.
Ter indicatie: gemiddeld betaalden mijn klanten zo’n € 450,- voor
het gehele coachtraject:
– omvat een periode van 10 weken:
– 5 persoonlijke coachsessies van 1,5 uur
– Telefonisch consult: naar behoefte
– Skype, WhatsApp en E-mail consult: naar behoefte

Het tarief is excl. BTW en reis-en verblijfkosten.
Eventuele additionele kosten (testen etc.) komen voor
rekening van de opdrachtgever, echter uitsluitend na
akkoord van de opdrachtgever.

Voor de overige bepalingen rondom tarieven en
betalingen zie Algemene voorwaarden.

NB
Kosten van coachen zijn onder bepaalde voorwaarden
aftrekbaar van de Belasting of declarabel bij uw
ziektekostenverzekering. Ik informeer u graag over de
mogelijkheden en voorwaarden.