Werkwijze

Staterus Individuele Coaching

Verbinden door
vertrouwen

De methode die ik hanteer is om de verbinding
te zoeken. Vanuit warmte, meelevendheid,
vertrouwen en oprechte interesse.
Mijn benadering is daarbij altijd vanuit
positiviteit. Ik kijk naar de mogelijkheden en
kwaliteiten die iemand heeft.

Je bent mooi zoals je bent. En je bent goed zoals je bent.
Van daaruit kun je dingen veranderen, maak je andere keuzes,
zetten we angst om in vertrouwen.

Dit moet tot stand komen door praktische oefeningen.
Ik dwing je om veel in de praktijk te oefenen.
Bijvoorbeeld het leren van “ruimte nemen voor jezelf”.
Daarbij zoek ik naar een methode die bij jou past. Als
je het idee hebt niet goed genoeg te zijn, laat ik een
dagboek bijhouden met positieve feedback. Of bij
piekeraars het instellen van een pieker-uur. Het werkt.
Ik zorg voor blijvende gedragsveranderingen die erop
gericht zijn dat je je goed blijft voelen. Ik waak voor
terugval naar oud gedrag.

Na het coachingstraject heb je inzicht in je eigen gedrag
en ben je in staat de juiste keuzes te maken. Je weet
dat het anders kan en je hebt het vertrouwen dat je dat
kunt!
Niet iedereen realiseert zich dat je altijd een keuze
hebt. Keuzes hebben consequenties. Ga die maar onderzoeken.
Zijn het echte of aangenomen consequenties?
Ik vraag ook altijd: ‘wat je nu zegt of denkt: is dat een feit
of fantasie?’ Ik probeer je te leren om dat onderscheid te
maken.
Dat is bewustwording.

“Mijn benadering is altijd vanuit positiviteit.
Je bent mooi zoals je bent.”

Aanpak

Mijn aanpak kenmerkt zich door de pragmatische manier van denken en doen. Niet te lang terugkijken naar het verleden maar de blik op de toekomst richten. Vlot aan de slag met nieuwe patronen en nieuw gedrag.

Ik stimuleer om zo snel mogelijk in de “doe-modus” te komen, te gaan onderzoeken en uitproberen. Uitgaan van je kracht en kwaliteiten en deze inzetten om je doelen te bereiken. Het coachingstraject kent verschillende fases.

Fases

Fase 1. Intake:
De start van het coachingstraject begint altijd met een intakegesprek. In dit gesprek gaan we kennismaken. Ik vertel over de inhoud van het traject en jij kunt aangeven wat jouw behoefte is en wat je verwachtingen zijn. Aan het eind van het gesprek besluiten we om wel of niet te gaan samenwerken.

Fase 2. Analyse
In deze fase draait alles om de vraag ‘Wie ben ik’ Door middel van gesprekken, testen en oefeningen stellen we vast waar je op dit moment staat en waar je vastloopt.

Ik gebruik de volgende testen:
– Enneagram
– Kernkwadrant
– Persoonlijke Gezondheidscheck
– Medische test (bloeddruk, cholesterol)
– Vitaliteitstest – Draagkracht en draaglast
– Energiegevers en energievreters
– Heb ik een burn-out?
– Piekertest

Fase 3. Doelen:
Op basis van de vorige fase stellen we de definitieve coachvraag vast. Welke ondersteuning heb je nodig en welke doelen wil je realiseren. We maken de doelen SMART en zorgen dat ze energie geven in plaats van energie kosten.

Fase 4. Uitvoering:
Op basis van jouw kwaliteiten en wat bij jou past, stellen we je persoonlijke actieplan op. Dit wordt de leidraad voor je verdere activiteiten. In deze fase gaat het om doen en uitproberen. Wat gebeurt er als ik dit doe, hoe voelt het, hoe reageren anderen, wat is het resultaat? Telkens weer kijken we terug: waar sta ik nu, waar kom ik vandaan, wat werkt wel en wat niet? Ik zorg ervoor dat je niet terugvalt in oude patronen en oud gedrag. Ik help je als je dreigt vast te lopen.

Fase 5. Evaluatiefase:
We blikken terug op het traject. We bepalen of de gestelde doelen zijn behaald, of alle thema’s zijn afgehandeld en of het coachingstraject nog een vervolg moet krijgen.

Voeding en Bewegen

Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat gezonde voeding en voldoende beweging essentieel is bij stresshantering en het voorkomen van een burn-out. Hiervoor in het coachingstraject ruime aandacht.

Voeding
Goede voeding draagt bij aan een gezond lichaam met voldoende energie. Hierin je eigen balans vinden is een lastige opgave. Eén ding is zeker: jij bent de enige die deze balans kan vinden en behouden. Voeding is iets persoonlijks. Niet elk lichaam reageert hetzelfde. In het coachingstraject analyseren we je huidige voedingspatroon en je wensen. Wat hebt je nodig en wat past bij je

Bewegen
Voor een goede gezondheid is bewegen één van de beste dingen die je kunt doen. Bewegen geeft energie. De vuistregel is dat minimaal 150 minuten per week matig tot intensief bewegen zorgt voor een betere gezondheid. Voldoende beweging is belangrijk om de verschillende functies van het lichaam op peil te houden, zoals bloedcirculatie, ademhaling en het bewegingsapparaat. Daarnaast heeft beweging effect op de stofwisseling en het lichaamsgewicht. Ook versterkt beweging de weerstand en helpt bewegen om stress kwijt te raken. In het coachingstraject kijken we naar je huidige beweegpatroon. Wat doe je al?  Wat past bij je? Wat wil je extra gaan doen?